Technologia ważenia

Systemy ważenia i dozowania odgrywają ważną rolę we wszystkich sektorach produkcji oraz inżynierii procesowej. Przetworniki wagowe SIWAREX oraz moduły elektroniczne do układów wagowych wraz z wagami taśmowymi Milltronics, taśmowymi wagami dozującymi i przepływomierzami materiałów sypkich zapewniają optymalny dobór układu ważenia odpowiedni do wykonania niemalże każdego zadania, które można sobie wyobrazić.

Czujniki i przetworniki do ciągłego pomiaru ciężaru

Przetworniki wagowe oraz inne czujniki można wykorzystać w wielu sektorach przemysłu. Spełniają one wymagania głównych gałęzi przemysłu. Zostały dopuszczone do stosowania między innymi w przemyśle spożywczym, chemicznym i petrochemicznym.

Przetworniki wagowe SIWAREX oraz elementy montażowe

Różne zakresy pomiarowe są odpowiednie do niemalże każdego zastosowania. Przetworniki wagowe posiadają unikalne cechy:

  • Wysoką dokładność 3000d zgodnie ze standardem OIML R60.
  • Duży zakres pomiarowy od 3 kg do 500 t.
  • Są hermetycznie szczelne, o bardzo wysokiej żywotności.
  • Są przystosowane do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem.
  • Można je zastosować w układach legalizowanych.
  • Są wykonane ze stali kwasoodpornej lub aluminium.
  • Zestawy montażowe zapewniają łatwą i bezpieczną instalację.

Przepływomierze Milltronics serii E, V oraz A

Zapewniają ciągłe ważenie na liniach transportu suchych substancji sypkich, proszków o przepływie swobodnym lub granulatów. Głowice czujnikowe ILE są odsunięte od procesu i zapewniają dokładne, powtarzalne pomiary. Urządzeń tych używać można w krytycznych aplikacjach, takich jak wyładunek wsadu czy sporządzanie mieszanki. Kompaktowa budowa o bardzo dużej wydajności pozwala na ich użycie w każdej aplikacji.

Wagi taśmociągowe

Niezawodność działania została dowiedziona nawet w najtrudniejszych warunkach. Urządzenia te cechuje prostota, szybkość instalacji i niskie koszty konserwacji (brak części ruchomych) przy wysokiej dokładności i powtarzalności pomiarów. Unikalna konstrukcja zastosowanych przetworników wagowych zapewnia minimalną histerezę i idealną liniowość oraz odporność na występujące siły poziome. Wszystkie wagi taśmociągowe zaprojektowane są w sposób gwarantujący ochronę przed przeciążeniem przetworników wagowych.

Taśmociągowe wagi dozujące

Przetworniki wagowe o wysokiej czułości umożliwiają precyzyjne i dokładne ważenie, co prowadzi do poprawy jakości produkowanych mieszanin. Co więcej, mogą być one stosowane w układach rozliczeniowych. Wagi dozujące Milltronics są niezbędne we wszystkich liniach produkcyjnych, gdzie procesy przemysłowe wymagają ciągłego ważenia oraz dozowania. Te wytrzymałe urządzenia pracują w sposób niezawodny i bez przestojów oraz niemal nie wymagają konserwacji. Zarówno w przemyśle lekkim, jak i w ciężkim wagi dozujące Milltronics są zawsze dostosowane do potrzeb użytkownika.