Pomiar poziomu

Sygnalizatory poziomu

Elektromechaniczne

Obrotowe lub wibracyjne sygnalizatory poziomu firmy Siemens są konkurencyjnymi cenowo rozwiązaniami przeznaczonymi do sygnalizacji poziomu cieczy i materiałów sypkich. Ich konstrukcja o wysokiej wytrzymałości umożliwia pracę w najtrudniejszych warunkach w środowisku abrazyjnym. Sygnalizatory te umożliwiają detekcję poziomu niskiego lub wysokiego cieczy i materiałów sypkich, nawet o niskiej gęstości usypowej. Oferujemy szeroką gamę opcji konfiguracyjnych dopasowanych do każdych warunków. Obrotowe lub wibracyjne łopatkowe sygnalizatory poziomu są łatwe w użyciu, bez skomplikowanej konfiguracji czy ustawień. Aluminiowa obudowa oraz przyłącza ze stali kwasoodpornej zapewniają wyjątkową trwałość i odporność na obciążenia mechaniczne, co obniża koszty utrzymania i serwisu instalacji.

 • SITRANS LPS200 to obrotowy, łopatkowy sygnalizator do sygnalizacji poziomu materiałów sypkich o minimalnej gęstości usypowej 15 g/l.
 • SITRANS LVL100 i LVL200 to sygnalizatory wibracyjne do sygnalizacji poziomu cieczy oraz zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem.
 • SITRANS LVS100, LVS200 i LVS300 to sygnalizatory wibracyjne do sygnalizacji poziomu materiałów sypkich o minimalnej gęstości usypowej 5 g/l.

Ultradźwiękowe

Pointek® ULS200 jest ultradźwiękowym bezkontaktowym sygnalizatorem poziomu cieczy, szlamów i materiałów sypkich z dwoma punktami sygnalizacji do zastosowań w wielu gałęziach przemysłu; idealny dla mediów lepkich.

Pojemnościowe

Sygnalizatory Siemens Pointek, pracujące w oparciu o zasadę inwersji częstotliwości, zapewniają dokładny, niezawodny i powtarzalny pomiar, nawet w środowisku, w którym występuje wysokie zapylenie, turbulencje, opary, a także w przypadku mediów oblepiających. Ze względu na fakt, że nawet niewielka zmiana poziomu powoduje dużą zmianę częstotliwości, nasze sygnalizatory Pointek zapewniają zdecydowanie lepszą rozdzielczość niż urządzenia konwencjonalne. Siemens oferuje szeroką gamę sygnalizatorów pojemnościowych do wykrywania poziomu materiałów sypkich, cieczy, zawiesin i pian.

 • Pointek® CLS100 – Kompaktowy, dwuprzewodowy, pojemnościowy sygnalizator poziomu cieczy, szlamów, materiałów sypkich, pian i granic rozdziału faz.
 • Pointek CLS200 – Uniwersalny pojemnościowy sygna­lizator poziomu o wysokiej odporności korozyjnej przeznaczony do detekcji granic rozdziału faz lub poziomu cieczy, szlamów, pian i materiałów sypkich.
 • Pointek CLS300 – sygnalizator poziomu przeznaczony do pracy w warunkach skrajnie wysokiej temperatury i ciśnienia.

CIĄGŁY POMIAR POZIOMU

Radarowy

Wyspecjalizowane radary działające w oparciu o technologię impulsów mikrofalowych oraz radary o fali ciągłej modulowanej częstotliwościowo zapewniają dokładny, ciągły pomiar poziomu dla małych i dużych zakresów w aplikacjach, w których występują trudne warunki procesowe takie jak: ekstremalna temperatura i ciśnienie, agresywne chemikalia, mieszanie, turbulencje i zapylenie. Siemens oferuje szeroką gamę urządzeń radarowych do różnorodnych aplikacji pomiaru poziomu.

 • SITRANS Probe LR – 2-przewodowy, 6 GHz, impulsowy przetwornik radarowy przeznaczony do pomiaru poziomu/objętości cieczy i szlamów w zbiornikach magazynowych i prostych zbiornikach procesowych w zakresie do 20 m.
 • SITRANS LR200 – 2-przewodowy, 6 GHz, impulsowy przetwornik radarowy przeznaczony do ciągłego pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach magazynowych i procesowych w aplikacjach o wysokiej temperaturze i ciśnieniu, w zakresie do 20 m.
 • SITRANS LR250 – 2-przewodowy, 25 GHz, impulsowy przetwornik radarowy do ciągłego pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach magazynowych i procesowych w aplikacjach o wysokiej temperaturze i ciśnieniu, w zakresie do 20 m. W szczególności przeznaczony do pomiaru poziomu cieczy o niskich stałych dielektrycznych oraz pomiarów w małych zbiornikach.
 • SITRANS LR460 – 4-przewodowy, 24 GHz, radar o ciągłej modulacji częstotliwości fali (FMCW) do ciągłego pomiaru poziomu materiałów sypkich w silosach o wysokości do 100 m. W szczególności przeznaczony do aplikacji, w których występuje wysokie zapylenie i wysoka temperatura do 200oC lub do medium o bardzo niskiej stałej dielektrycznej.
 • SITRANS LR560 – 2-przewodowy, 78 GHz, radar o ciągłej modulacji częstotliwości fali (FMCW) do ciągłego pomiaru poziomu materiałów sypkich w silosach o wysokości do 100m. Bardzo wąska wiązka o kącie 4 stopni z 3 calową anteną soczewkową.

Ultradźwiękowy

Ultradźwiękowa technologia pomiaru poziomu, ze względu na niskie koszty zakupu i eksploatacji, znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Szczególnie stosowana jest w pomiarach i monitorowaniu poziomu cieczy, szlamów lub materiałów sypkich w bezciśnieniowych, otwartych lub zamkniętych, zbiornikach i silosach magazynowych. Bezkontaktowy charakter tej technologii minimalizuje koszty obsługi i konserwacji urządzeń podczas eksploatacji. Siemens Milltronics jest światowym liderem w ultradźwiękowej technologii pomiaru poziomu. Proponujemy szeroką, sprawdzoną gamę urządzeń w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem aplikacyjnym.

 • SITRANS Probe LU – 2-przewodowy, zasilany z pętli prądowej, przetwornik ultradźwiękowy przeznaczony do pomiaru poziomu/objętości/przepływu cieczy w zbiornikach magazynowych, prostych zbiornikach procesowych i kanałach otwartych.
 • SITRANS LUT400 – Kompaktowy, ultradźwiękowy przetwornik do ciągłego pomiaru poziomu lub objętości cieczy, szlamu, materiałów sypkich, umożliwia pomiar na kanałach otwartych z wysoką dokładnością.
 • Sondy ultradźwiękowe rodziny Echomax zapewniają bezproblemowy pomiar w każdych warunkach. Są odporne na zapylenie, wilgoć, wibracje, zalanie i wysoką temperaturę. Ultradźwiękowe urządzenia firmy Siemens są łatwe w montażu i praktycznie bezobsługowe.
 • HydroRanger 200 – Ultradźwiękowy przetwornik poziomu dla gospodarki wodno-ściekowej umożliwiający sterowanie pracą sześciu pomp, kontrolę różnicy poziomu i pomiar przepływu w kanale otwartym.

Pojemnościowy

Siemens proponuje unikalną technologię pojemnościową opartą na zasadzie inwersji częstotliwości. Zapewnia ona dokładny, rzetelny i powtarzalny pomiar nawet w środowisku o dużym zapyleniu, z oparami, przy turbulencjach lub w przypadku, gdy produkt osadza się na czujniku. Ponieważ nawet mała zmiana poziomu wywołuje dużą zmianę częstotliwości, urządzenia zapewniają zdecydowanie lepszą rozdzielczość niż urządzenia konwencjonalne. Technologia aktywnego ekranu i różnorodność opcji w poszczególnych modelach, umożliwiają stosowanie praktycznych rozwiązań zarówno w zakresie sygnalizacji poziomu, jak i wykrywania granic międzyfazowych.

SITRANS LC300 – Pojemnościowy przetwornik, działający w oparciu o zasadę inwersji częstotliwości, przeznaczony do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich dla aplikacji wymagających wysokiej dokładności pomiaru oraz procesów, w których występuje wysokie zapylenie, opary, piana czy też osadzanie się medium na urządzeniu. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym, wydobywczym i cementowo-wapienniczym.