Projekt dofinansowany z UE

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Flow Expert Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Realizacja prac B+R w celu opracowania innowacyjnego, zdalnego rozwiązania kontrolno-pomiarowego dla m.in. sieci ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych przez firmę Flow Expert Sp. z o.o.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w wyniku których zostanie opracowana innowacyjna metoda zdalnego gromadzenia oraz analizy danych diagnostycznych z urządzeń kontrolno-pomiarowych, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii IT. Celem projektu jest także wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Flow Expert Sp. z o.o poprzez zwiększenie jakości oraz wydajności wykonywanych usług diagnostycznych.

Planowane prace projektowe zakładają: wykonanie modułów wyposażonych w komunikację sieciową, które pozwolą na zdalne gromadzenie parametrów diagnostycznych z przyrządów kontrolno-pomiarowych, stworzenie stanowiska testowego, pozwalającego na symulację typowych zaburzeń przepływomierzy i ocenę możliwości ich identyfikacji na podstawie rejestrowanych parametrów, analizę uzyskanych danych diagnostycznych, na podstawie których zostaną wypracowane właściwe rozwiązania sprzętowe i programistyczne. Rezultatem tych działań będzie ogólnodostępna platforma cyfrowa z aktualnym rzeczywistym odzwierciedleniem występujących wskaźników przepływu w rurociągu oraz danymi diagnostycznymi, wskazującymi na poprawność bądź niepoprawność działania przepływomierza.

Projekt skierowany jest głównie do użytkowników urządzeń kontrolno-pomiarowych t.j.: przedsiębiorstwa wodociągowe, przedsiębiorstwa kanalizacyjne bądź przedsiębiorstwa przemysłowe, które stanowią dużą część klientów docelowych firmy Flow Expert Sp. z o.o.

Finalnie projekt przyczynia się do optymalizacji sieci ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych w całej Polsce, z których usług korzysta każdy mieszkaniec naszego kraju.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 179 916,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 3 212 022,00 PLN